חזון ניהולי

חזון ניהולי

חזון זו מילה גדולה מאוד. להרצל היה חזון על מדינת היהודים. כששאלו אותי מה החזון שלי, לא ידעתי בכלל מה