מכשולים הם כל מה שהופך דברים למסובכים וקשים לביצוע.
מכשולים יכולים להיות חיצוניים כמו כסף,זמן,עומס או פנימיים כמו פחדים אמונות וצרכים.
שאלות לאבחון מכשולים חיצוניים.

מהו הדבר, המשאב שאילו היה לך היה עושה את כל ההבדל?
מה עוצר אותך?
למה אתה זקוק?
מה חייב לקרות כדי שהדבר יתבצע?
מה הדבר העיקרי,שכאשר ישתנה יאפשר לך לפעול ולהתקדם?

למה אתה לא עושה את ……
למה את דוחה את המשימות האלה?
למה אתה לא מקדם את..