uSeeMe-logo@2x-100-4-150x115

תפקיד משנה למנכ״ל

תפקיד משנה למנכ״ל מטרתו לתכלל את כל נושא המכירות בחברה, בכלל זה ניהול מטריציוני של אנשי המכירות: סיוע בתהליכי מכירה, קביעת אסטרטגיה למכירות, השתתפות בתמחור, סיוע בפגישות עם הלקוחות, חיבור בין היחידות העסקיות על מנת למכור פתרונות משולבים, חיבור בין אנשי המכירות על מנת להשיג סינרגיה ארגונית, ניהול תהליכי מכירה אסטרטגיים והפעלת הגורמים המתאימים בארגון, ניהול הקשר עם לקוחות אסטרטגיים ותיאום בין כל מנהלי הלקוחות

דרישות:

 • ניסיון ענף בתפקידי ניהול מכירות 
 • בניית תפיסת מכירות כללית ויישומה הלכה למעשה
 • יכולת לעבוד מול גורמים עסקיים פנימיים בהובלה ובקרה, והנעת כל הצוותים להצלחה. בחלק מהפעילויות יש אנשי מכירות ותיקים ומנוסים ובחלק פחות, נדרשת יכולת ורסטילית לעבודה עם אנשים
 • יכולת תכלול העסקים בחברה ויצירת גורם שרואה את הכל מלמעלה ופועל מלמטה.
 • מנהיגות ניהולית חזקה אך מחוברת לשטח
 • יכולת קביעת מדיניות ויישומה
 • הכרות מצוינת על גורמים בשוק ישראל של לקוחות, ונדורים ו c-level 
 • הכרות של שוק ארה״ב וחול – יתרון

התפקיד כולל:

 • ניהול מערך המכרזים: מערך המכרזים יהיה כפוף למשנה למנכ״ל, באחריות המערך: לסרוק את כלל המכרזים הרלוונטיים בשוק, לנהל תהליך מסודר של בחינת המכרז והתמחור, ללוות את היחידות העסקיות במענה, עבודה מול מחלקה משפטית.
 • ניהול מערך השיווק : החברה מנהלת את מערך השיווק באופן מרוכז, יש יחידות שמנהלות שיווק בעצמן אך תחת הנחיות המטה בכל הקשור למסרים שיווקיים, כמו כן באחריות מערך השיווק ליזום אירועים שיווקיים, לוודא מסרים אחדים ונראות אחידה.
 • הדיווח יהיה למנכ״ל וכולל (מעבר לאמור לעיל) בניית תפישה ניהולית כוללת של מערך המכירות.
© כל הזכויות שמורות ל-Top Expert Plus
גלילה לראש העמוד